Investeerimispangandus
Nõustame kogenud partnereid – nii ettevõtteid kui asjatundlikke erakliente – kapitali kaasamisel, ettevõtete ostul ja müügil ning riskide juhtimisel.

Privaatpangandus
Nõustame kapitalistrateegia loomisel, haldamisel ning jälgimisel, sealhulgas investeerimisteenuste ja korporatiivse struktureerimise pakkumine.

Varahaldus
Pakume nõustamise ja varahaldusportfellide haldamise teenuseid, kasvatades meie klientide ning institutsioonide varasid.

Väärtpaberitega kauplemine
Võimaldame ligipääsu ning teostame tehinguid kõikidel suurematel väärtpaberibörsidel peamiste varaklassidega.

Väärtpaberistamise teenused
Pakume mitmesuguseid teenuseid struktureeritud finantsinstrumentidega seotud tehingute haldamisel ning juhtimisel, muuhulgas depoo, makseagendi ning rahavoogude juhtimise teenuseid.

Otseinvesteeringud ning investeeringute juhtimine
Investeerime koos oma varahaldusklientidega ja teiste investoritega ning oleme ühistes ettevõtmistes aktiivses kaasamõtleja rollis.

Cresco filosoofiaks on, et meie kiirelt muutuvas maailmas ei ole ükski väljakutse vastu võtmiseks liialt suur ja
ükski klient hea teenuse väärimiseks liialt väike.

Comments are closed.