Oluline info

AS Cresco on otseinvesteeringute ning investeeringute haldamisega tegelev ettevõte, mis tegeleb peamiselt erisituatsioonide ning alternatiivsetele investeeringutega.

ASi Cresco kodulehekülje sisu ning avaldatud turuülevaated ja kokkuvõtted on teave, mida ettevõte on pidanud oluliseks avaldada. Koduleheküljel avaldatud informatsioon ja arvamused on esitatud vaid teavitamiseks ning peegeldavad ettevõtte seisukohta informatsiooni ja arvamuse avaldamise ajal. 

ASi Cresco kodulehekülg ei ole pakkumine kliendisuhte sõlmimiseks. Samuti ei ole esitatud informatsioon ja arvamused käsitatavad finantsnõustamisena finants- või muudesse varadesse investeerimiseks. Ettevõtte koduleheküljel avaldatud informatsioon ei ole mõeldud investeerimistoodete pakkumise, omandamise, nõustamise või soovitusena üheski jurisdiktsioonis. Veebilehel toodud informatsioon ei ole suunatud isikutele, kellele vastava info edastamine on mõnes jurisdiktsioonis keelatud, või kasutamiseks muul viisil, mis on vastuolus kohaliku seaduse või muu õigusaktiga.

Ettevõte ei võta vastutust avaldatud informatsiooni täpsuse, täielikkuse ning usaldusväärsuse eest. AS Cresco, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed ning töötajad ei ole vastutavad kahju eest, mis seondub informatsiooniga sellel kodulehel või on tingitud võimalikust viivitusest või takistustest kodulehele juurdepääsul. 

Ettevõttel on õigus muuta kodulehel esitatud informatsiooni ja ülaltoodud tingimusi igal ajal.

Comments are closed.