Varahaldus

Me pakume peamiselt tailor-made struktureeritud tooteid professionaalsetele investoritele. AS Cresco Väärtpaberid pakub klientidele ka nende kauplemisportfellide haldamist ning klientide tehingukorralduste täitmist Balti väärtpaberibörsidel koos kontohaldusteenusega, võimaldades seeläbi klientidele otsest ja kõige efektiivsemat juurdepääsu järelturule.

Meie toodete hulgas on ka mezzanine-finantseerimine, lühemaajalised kinnisvara hedge’id, erisituatsioonid (sh IPO) Baltimaade esmas- ja järelturgudel ning portfellihaldus nii kohalikul kui globaalsel kapitaliturul.

Klientidele nende varade haldamist pakkudes taotleme me investori varade absoluutväärtuse kasvu sõltumata turgudel valitsevatest meeleoludest, järgides majasiseselt väljatöötatud kauplemistehnikat, mis kombineerib omavahel globaalsed makromajanduslikud sündmused, varaklasside omavahelised sõltuvused ning trendide küllastumised.

Comments are closed.