Cresco fondid

169c60d3b8
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
8ec4cee213
1
1
https://cresco.ee
shortcode_only
1
1

AS Cresco Väärtpaberid on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsev Eesti investeerimisühing (tegevusluba nr F-3/0019).

ASi Cresco Väärtpaberid kodulehekülje sisu ning avaldatud turuülevaated ja kokkuvõtted on teave, mida investeerimisühing on pidanud oluliseks avaldada. Koduleheküljel avaldatud informatsioon ja arvamused on esitatud vaid teavitamiseks ning peegeldavad investeerimisühingu seisukohta informatsiooni ja arvamuse avaldamise ajal. 

ASi Cresco Väärtpaberid kodulehekülg ei ole pakkumine kliendisuhte sõlmimiseks. Samuti ei ole esitatud informatsioon ja arvamused käsitatavad finantsnõustamisena finants- või muudesse varadesse investeerimiseks. Investeerimisühingu koduleheküljel avaldatud informatsioon ei ole mõeldud investeerimistoodete pakkumise, omandamise, nõustamise või soovitusena üheski jurisdiktsioonis. Veebilehel toodud informatsioon ei ole suunatud isikutele, kellele vastava info edastamine on mõnes jurisdiktsioonis keelatud, või kasutamiseks muul viisil, mis on vastuolus kohaliku seaduse või muu õigusaktiga.

Investeerimisühing ei võta vastutust avaldatud informatsiooni täpsuse, täielikkuse ning usaldusväärsuse eest. AS Cresco Väärtpaberid, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed ning töötajad ei ole vastutavad kahju eest, mis seondub informatsiooniga sellel kodulehel või on tingitud võimalikust viivitusest või takistustest kodulehele juurdepääsul. 

Investeerimisühingul on õigus muuta kodulehel esitatud informatsiooni ja ülaltoodud tingimusi igal ajal.

Nõustun Keeldun

Cresco Väärtpaberid on loomas oma fondihaldusettevõtet Luxemburgis ning kahe allfondiga investeerimisfondi. Investeerimisvõimalus era- ja riskikapitali fondi on selleks sobivatel institutsionaalsetel ja varakatel erainvestoritel.

LEHEL EDASI LIIKUMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD JÄRGNEVAST:

– informatsioon sellel kodulehel ei ole pakkumine, üleskutse pakkumisele märkida või omandada loomisel oleva fondi osakuid. Esitatud informatsioon ei ole ühegi finantsistrumendi ostupakkumine või müügi lubamine ning ei ole käsitatav investeerimisnõustamisena;

– Crescol on õigus muuta informatsiooni sellel lehel siis, kui Cresco seda vajalikuks peab;

– informatsiooni sellelt kodulehelt ei ole lubatud taasesitada ega levitada ilma Cresco eelneva kirjaliku loata.

Comments are closed.